Air Liquide Global E&C Solutions

Air Liquide Global E&C Solutions
57, Avenue Carnot
Boite Postale 313
94503 Champigny-Sur-Marne cedex
France
tel. +33 (0) 1 49 83 55 55
fax: +33 (0) 1 48 81 51 40

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
ul. Mogilska 41
31-545 Kraków
tel. +48 12 62 72 200

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

2016-2017

Prefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż aparatów i maszyn wirujących w Tlenowni w Dąbrowie Górnicze, ALKAT Renewal Project

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Air Liquide Global E&C Solutions France S.A.

2016

Dostawa materiałów, prefabrykacja i montaż rurociągów i konstrukcji stalowych, wymiana reaktorów, prace akpia i prace izolacyjne, remont postojowy instalacji Al Heracles Flexicoker, Rotterdam, Holandia

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.