Budimex S.A.

Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa tel. 22 623 64 36 fax: 22 623 60 50

Projekty zrealizowane

Realizacja dla przemysłu energetycznego

2015-2016

Dostawa i montaż zbiornika magazynowego na olej lekki o poj. 1600 m³ w Elektrociepłowni Gdynia, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.