Kontakt

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zakresu usług oferowanych przez NAFTO Sp. z o.o., prosimy o kontakt.

NAFTO Sp. z.o.o.

Telefon:

+48 12 646 24 20

Adres:

ul. Igołomska 30; 31-983 Kraków

Fax:

+48 12 387 02 44

Zakład Prefabrykacji w Jaśle

Adres:

ul. Niegłowicka 9; 38-200 Jasło

Telefon:        +48 13 491 61 40

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@nafto.pl (Aktualne oferty pracy)

Aktualne oferty pracy

NAFTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością • Siedziba: ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków • NIP 954-266-41-32 • REGON 241133639 • Zarejestrowana pod Nr KRS 0000326316 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Kapitał zakładowy: 2.555.500 zł wpłacony w całości