Elektrobudowa S.A.

ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice
Tel. 32 259 01 00
Fax. 32 205 27 60
e-mail: elektrobudowa@elektrobudowa.com.pl

Projekty zreaizowane

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące oraz
realizacja dla przemysłu energetycznego.

2015-2016

Dostawa i instalacja orurowania oraz montaż kanałów powietrza w kotłowni szczytowej w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące oraz realizacja dla przemysłu energetycznego.

2015-2016

Dostawa i montaż instalacji technologicznej oleju lekkiego w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Dostawa i montaż zbiorników oraz
realizacja dla przemysłu energetycznego.

2015-2016

Dostawa i montaż dwóch zbiorników magazynowych na olej lekki o poj. 1600 m³ każdy w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.