PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Energia Ciepła S.A.
Budynek Skylight, XII P.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Projekty zrealizowane

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2018-2019

Wymiana kanałów zimnego powietrza (czerpni) kotła OP 380 nr 1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Kraków

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.