POLITYKA i REGULACJE CSR

Relacje biznesowe z naszymi kontrahentami budujemy na zasadzie wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmu. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest odpowiedzialność społeczna w relacjach z klientami i kontrahentami. Od 2018 jesteśmy regularnie oceniani przez firmę ECOVADIS, a od 2021 uczestniczymy jako certyfikowany podwykonawca w programie TfS czyli „Together for Sustainability” (Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju). Jest to wspólna inicjatywa i globalna sieć stworzona przez 30 liczących się w świecie firm chemicznych, zapewniająca wysoki standard w zakresie wydajności środowiskowej, społecznej i zarządzania łańcuchem dostaw.
Wartości jakimi się kierujemy, zapisaliśmy w szeregu dokumentów dostępnych zarówno dla naszych pracowników jaki i klientów i kontrahentów.