RAFAKO S.A.

RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
Tel. 32 410 10 00
e-mail: info@rafako.com.pl

Projekty zrealizowane

Dostawa i montaż zbiorników oraz realizacje dla przemysłu energetycznego

2014-2015

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2014-2015

Dostawa i montaż kompletnych kanałów spalin oraz demontaż istniejących kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Dostawa i montaż zbiorników oraz realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdańsk

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Dostawa i montaż zbiorników oraz realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdynia

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Dostawa i montaż zbiorników oraz realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Wrocław

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Kraków, EDF Polska S.A

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013

Prefabrykacja oraz dostawa kanałów, rusztów, prostownicy i kierownic dla SCR bloku K2 w Elektrowni Połaniec S.A. Grupa GDF Suez Energia Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013

Prace modernizacyjne rurociągu wody amoniakalnej instalacji SCR w ENEA WYTWARZANIE S.A, Elektrownia Kozienice

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.