TAMEH Polska sp. z o.o.

TAMEH Polska sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92/108b
41-308 Dąbrowa Górnicza
Polska

Projekty zrealizowane

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2017-2018

Rekonstrukcja w formule „pod klucz” kolektora pary świeżej w ZW Kraków

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.