Dyrektywa Urządzenia Ciśnieniowe 2014/68/EU moduł G

NAFTO S.A. posiada certyfikat spełnienia wymogów EN ISO 3834-2 PED 2014/68/EU.

Na tej podstawie nasz zakres produkcji obejmuje:
 • wytwarzanie i montaż przegrzewaczy pary, wężownic, urządzeń i zbiorników ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych, a także ciśnieniowych części kotłów (ściany membranowe, rurociągi, kanały)
 • konstrukcje stalowe

Wytwarzamy wyżej wymienione elementy ze stali niestopowej, stali niskostopowej odpornej na działanie wysokiej temperatury oraz stali nierdzewnej austenitycznej oraz stopów niklu. Maksymalne wymiary elementów powinny się mieścić w następujących granicach :
 • grubość ≤ 60 mm
 • długość zależna od środka transportu
 • średnica ≤ 5 500 mm

Stosujemy następujące metody spawania:
 • 111. Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • 135. Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego
 • 136. Spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego
 • 138. Spawanie łukowe drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu aktywnego
 • 141. Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litego
 • 143. Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta proszkowego
 • 121. Spawanie automatyczne pod topnikiem.
 • 783. Przypawanie łukiem ciągnionym kołków w osłonie łuku tuleją ceramiczną

Pokaż dokument