Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

W kwietniu 2015 roku NAFTO Sp. z o.o. uzyskała uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania:
• zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
• zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
• rurociągów przesyłowych do materiałów palnych;
• elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych (od października 2018 roku)
oraz naprawy i modernizacji:
• zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
• zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
• rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów palnych,
• rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
• rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
• zbiorników stałych ciśnieniowych,
• kotłów parowych,
• kotłów wodnych.