PN-EN-ISO-3834-2

NAFTO Sp. z o.o. posiada certyfikat spełnienia wymogów EN ISO 3834-2 PED 2014/68/EU.
Na tej podstawie nasz zakres produkcji obejmuje:
• wytwarzanie i montaż przegrzewaczy pary, wężownic, urządzeń i zbiorników ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych, a także ciśnieniowych części kotłów (ściany membranowe, rurociągi, kanały)
• konstrukcje stalowe
Wytwarzamy wyżej wymienione elementy ze stali niestopowej, stali niskostopowej odpornej na działanie wysokiej temperatury oraz stali nierdzewnej austenitycznej oraz stopów niklu.
Maksymalne wymiary elementów powinny się mieścić w następujących granicach :
• grubość ≤ 60 mm
• długość zależna od środka transportu
• średnica ≤ 5 500 mm
Stosujemy następujące metody spawania:
• 111. Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną
• 135. Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego
• 136. Spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego
• 138. Spawanie łukowe drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym w osłonie gazu aktywnego
• 141. Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litego
• 143. Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta proszkowego
• 121. Spawanie automatyczne pod topnikiem.
• 783. Przypawanie łukiem ciągnionym kołków w osłonie łuku tuleją ceramiczną

Pokaż dokument