WŁADZE

WŁADZE

RADA NADZORCZA

Kazimierz Wronkowski

Konrad Jaskóła

Roman Golenia

.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Rafał Hojnor

Marcin Pisiak

PROKURENCI

Marcin Słota

Paweł Dyląg

Ryszard Bąk

Wojciech Mistarz

.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

.

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

Pełnomocnik Zarządu

Dyrektor Zakładu Prefabrykacji i Montażu w Krakowie

Dyrektor Handlowy