WŁADZE

Władze 

Rada Nadzorcza

Kazimierz Wronkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Jaskóła……….….…

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Golenia……….….…

Zarząd Spółki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Rafał Hojnor……………..…..

Prezes Zarządu

Marcin Pisiak……………..…

Prokurenci

Wiceprezes Zarządu

Marcin Słota ……….…..……

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

Paweł Dyląg……………….….

Pełnomocnik Zarządu

Ryszard Bąk…………………..

Dyrektor Zakładu Prefabrykacji i Montażu w Krakowie 

Wojciech Mistarz…………

Dyrektor Handlowy