WŁADZE

RADA NADZORCZA

Kazimierz Wronkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Konrad Jaskóła
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Golenia
Sekretarz Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Rafał Hojnor
Prezes Zarządu
Marcin Pisiak
Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

PROKURENCI

Marcin Słota
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Paweł Dyląg
Pełnomocnik Zarządu
Ryszard Bąk
Dyrektor Zakładu Prefabrykacji i Montażu w Krakowie
Wojciech Mistarz
Dyrektor Handlowy