Dostawa i montaż zbiorników

2019

Dostawa materiałów, prefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż urządzeń i aparatów w węzłach technologicznych nr 05, 10a, 10b, 19, 21 w Zakładach Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE” BIOAGRA S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

2015-2016

Dostawa i montaż zbiornika magazynowego na olej lekki o poj. 1600 m³ w Elektrociepłowni Gdynia, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

2015-2016

Dostawa i montaż dwóch zbiorników magazynowych na olej lekki o poj. 1600 m³ każdy w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

2014-2015

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A.

2014-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdańsk

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdynia

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Wrocław

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.