SCC 2017/6.0 Petrochemical

W styczniu 2015 Nafto S.A. uzyskała Certyfikat Systemu Zarzadzania zgodnie z normą SCC 2008/5.1 Petrochemical, uprawniający do pracy w rafineriach i zakładach chemicznych w Europie i w Izraelu.
Od lipca 2019 NAFTO posiada Certyfikat Systemu Zarzadzania zgodnie z nową normą SCC 2017/6.0 Petrochemical.

Pokaż dokument