DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I PROEKOLOGICZNA

Działalność społeczna i proekologiczna

Staramy się być dobrym członkiem lokalnej społeczności oraz jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszego otoczenia, dlatego uczestniczymy w działaniach na rzecz lokalnej społeczności:

Pomagamy Stowarzyszeniu WIOSNA w akcji Szlachetna Paczka poprzez użyczanie naszych powierzchni magazynowych do składowania paczek z upominkami świątecznymi dla rodzin i osób samotnych z naszego regionu znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

listy z podziękowaniami

Wsparcie osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych w Ukrainie poprzez wolontariat pracowniczy

listy z podziękowaniami

Każdego roku wspieramy finansowo organizację corocznych obozów letnich oraz użyczamy naszych powierzchni magazynowych harcerzom ze Związku Harcerzy Polskich „Unia” im. Władysława Jagiełły w Krakowie

listy z podziękowaniami

Wspieramy finansowo działalność Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków

listy z podziękowaniami

Wsparcie finansowe zawodów pływackich Puchar Solnego Miasta w Wieliczce, organizowanych co roku przez Stowarzyszenie Klub Pływacki Solne Miasto, w którym bierze udział kilkuset młodych pływaków z całego kraju

list z podziękowaniami

Wsparcie finansowe i aktywny udział pracowników podczas akcji sprzątania rzeki Dłubni w Nowej Hucie #Czysta Dłubnia organizowanej przez Fundację Eco Travel

listy z podziękowaniami

Wsparliśmy Fundację „Pełna Życia” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (dawniej Fundacja „Hipoterapia” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych)

list z podziękowaniami

Wsparliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w Ustrobnej poprzez wykonanie płyty pod wciągarkę do wozu strażackiego w naszym warsztacie w Jaśle

listy z podziękowaniami.

Pomagamy w walce z koronawirusem poprzez finansowe wsparcie akcji szycia maseczek przez KGW „Razem dla Wsi” z Zakrzowa

list z podziękowaniami