Realizacje dla przemysłu energetycznego.

2018-2019

Wymiana kanałów zimnego powietrza (czerpni) kotła OP 380 nr 1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Kraków

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

2015-2016

Dostawa i montaż zbiornika magazynowego na olej lekki o poj. 1600 m³ w Elektrociepłowni Gdynia, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

2015-2016

Dostawa i montaż dwóch zbiorników magazynowych na olej lekki o poj. 1600 m³ każdy w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

2015-2016

Dostawa i montaż instalacji technologicznej oleju lekkiego w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

2015-2016

Dostawa i instalacja orurowania oraz montaż kanałów powietrza w kotłowni szczytowej w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

2014

Demontaż elektrofiltra EF-4 w EDF Polska S.A. EC Kraków

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie.

2014-2015

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A.

2014-2015

Dostawa i montaż kompletnych kanałów spalin oraz demontaż istniejących kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdańsk

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdynia

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Wrocław

2013-2015

Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Kraków, EDF Polska S.A

2013

Prefabrykacja oraz dostawa kanałów, rusztów, prostownicy i kierownic dla SCR bloku K2 w Elektrowni Połaniec S.A. Grupa GDF Suez Energia Polska S.A.

2013

Prace modernizacyjne rurociągu wody amoniakalnej instalacji SCR w ENEA WYTWARZANIE S.A, Elektrownia Kozienice

Listy referencyjne mogą zostać okazane na Państwa życzenie