E003B7 Sp. z o.o.

2016-2018

Dostawa i montaż kanałów spalin i kanałów powietrza, dostawa i montaż reaktora SCR oraz dostawa zasobników (bunkrów) węglowych z przeznaczeniem dla Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
Konsorcjum INSTAL Kraków S.A. – NAFTO Sp. z o.o